Baby names from Lithuania

Name Type
Adelė
Adomas
Albertas
Albina
Albinas
Aldona
Aleksandra
Aleksandras
Aleksas
Alfonsas
Alfredas
Algimantas
Algirdas
Algis
Aloyzas
Alvydas
Andrius
Anelė
Angelė
Antanas
Antanina
Apolonija
Artūras
Arūnas
Arvydas
Asta
Audrius
Audronė
Aurelija
Aušra
Balys
Benediktas
Birutė
Bronė
Bronislava
Bronislovas
Bronius
Česlovas
Dainius
Daiva
Dalia
Dalius
Danguolė
Danielius
Danutė
Darius
Diana
Donatas
Edita
Edmundas
Eduardas
Edvardas
Egidijus
Eglė
Elena
Eleonora
Elžbieta
Emilija
Erika
Eugenija
Eugenijus
Evaldas
Felicija
Feliksas
Galina
Gediminas
Genė
Genovaitė
Giedrė
Giedrius
Gintaras
Gintautas
Gražina
Henrikas
Ignas
Irena
Jadvyga
Janina
Joana
Jolanta
Jonas
Julija
Julius
Juozapas
Juozas
J
Jurgis
Jurgita
Justinas
Juzefa
Kazimiera
Kazimieras
Kazys
Kęstutis
Konstancija
Konstantinas
Kostas
Kristina
Laima
Laimutė
Leokadija
Leonarda
Leonardas
Leonas
Lilija
Lina
Linas
Liucija
Liudmila
Liudvika
Liudvikas
Loreta
Margarita
Marija
Marijona
Marius
Marytė
Mečislovas
Milda
Mindaugas
Monika
Mykolas
Natalija
Nijolė
Ona
Paulius
Petras
Petron
Povilas
Pranas
Pranciškus
Raimondas
Raimundas
Ramūnas
Ramutė
Rasa
Regina
Remigijus
Ričardas
Rima
Rimantas
Rimas
Rimvydas
Rita
Robertas
Rolandas
Romas
Romualda
Romualdas
Rūta
Salomėja
Šarūnas
Saulius
Sigitas
Silvija
Sofija
Stanislava
Stanislovas
Stasė
Stasys
Stefanija
Steponas
Tatjana
Teresė
Tomas
Uršulė
Vaclovas
Vaidotas
Valdas
Valentina
Valentinas
Valerija
Vanda
Veronika
Vida
Vidas
Vidmantas
Viktoras
Viktorija
Vilija
Vilius
Vincas
Vincentas
Violeta
Virgilijus
Virginija
Virginijus
Vitalija
Vitas
Vlada
Vladas
Vladimiras
Vladislovas
Vytas
Vytautas
Zenonas
Zigmas
Žilvinas
Zita
Zofija
Zosė
nas
Stay tuned!
In the near future we’re going to create many other useful tools generating names - for example, for pets or business.